'สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง' ทุ่ม1.2พันล้าน ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ U 1 ปีผ่านมา "สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง" ซื้อหุ้นบุริมสิทธิเกินสิทธิ จำนวน 1.71 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.38% ราคาหุ้นละ 0.70 บาท มูลค่า 1.19 พันล้าน ทำให้เมื่อรวมกับการถือหุ้นสามัญ ทำให้ ถือหุ้นเพิ่มเป็น1,918.28 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น6.02%


15 คลิก

https://goo.re/UBFzk

https://goo.re/UBFzk/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares