ภาคอุตสาหกรรม จ.ตรัง ควักกระเป๋ากว่า 24 ลบ. ซื้อวัคซีนโควิด

https://goo.re/c1SR3

ภาคอุตสาหกรรม จ.ตรัง ควักกระเป๋ากว่า 24 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มฉีดให้แก่พนักงาน พร้อมประกาศชะลอรับคนงานใหม่แม้ขาดแคลนแรงงาน หวั่นซ้ำรอยคลัสเตอร์ถุงมือยาง พร้อมเตรียมแผนรับมือหากเกิดการระบาดขึ้นภายในโรงงานตนเอง

20
Klicks
20
Eindeutige Klicks
 United States
Top-Land
Direkte
Top Referrer
Klicks
Letzte Aktivität
 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direkt, E-Mail oder andere EN
vor 3 months

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direkt, E-Mail oder andere EN
vor 3 months

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direkt, E-Mail oder andere EN
vor 4 months

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direkt, E-Mail oder andere EN
vor 4 months