ภาคอุตสาหกรรม จ.ตรัง ควักกระเป๋ากว่า 24 ลบ. ซื้อวัคซีนโควิด

https://goo.re/c1SR3

ภาคอุตสาหกรรม จ.ตรัง ควักกระเป๋ากว่า 24 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มฉีดให้แก่พนักงาน พร้อมประกาศชะลอรับคนงานใหม่แม้ขาดแคลนแรงงาน หวั่นซ้ำรอยคลัสเตอร์ถุงมือยาง พร้อมเตรียมแผนรับมือหากเกิดการระบาดขึ้นภายในโรงงานตนเอง

20
Clics
20
Clics únicos
 United States
País superior
Directo
Principal referente
Clics
Actividad reciente
 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Directo, email u otros EN
Hace 3 months

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Directo, email u otros EN
Hace 3 months

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Directo, email u otros EN
Hace 4 months

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Directo, email u otros EN
Hace 4 months