‘นวัตกรรมตัวช่วยเลิกบุหรี่’ จากภาคีคนชวนเลิกสูบ 1 ปีผ่านมา “นวัตกรรมตัวช่วยเลิกบุหรี่” ถูกริเริ่มและพัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีงานวิจัยหลากหลาย จะมีตัวช่วยใดบ้างในการเลิกบุหรี่ต้องมาติดตาม


19 คลิก

https://goo.re/aQ3gk

https://goo.re/aQ3gk/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares