จาก ‘ชื่อพันธุ์โควิด’ สู่ ‘วัคซีนทางเลือก’ 12 เดือนผ่านมา ความเคลื่อนไหวของ WHO ที่มีการเปลี่ยนชื่อสายพันธุ์โควิด-19 เพื่อที่จะได้ไม่ต้องตีตราความผิดให้ประเทศต้นกำเนิดแต่ละสายพันธุ์ ขณะที่ประเทศต่างๆ พยายามควบคุมการแพร่ระบาดหรือกระจายวัคซีน รวมถึงหาวัคซีนทางเลือกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่มากขึ้น


13 คลิก

https://goo.re/HFJwX

https://goo.re/HFJwX/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares