โควิดทุบตลาดไมซ์ปี 64 ซึมหนัก! ‘ทีเส็บ’ชี้ต่างประเทศฟื้นตัว 80% ปี 68

https://goo.re/pUqK8

แนวโน้มตลาดการจัดประชุม ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สัมมนา และแสดงสินค้า (MICE: ไมซ์) ต่างประเทศ ยังคงมีความท้าทายจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ในปี 2564!

17
Clicks
17
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Somewhere from United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
1 month ago