กรุงไทย-ธ.ก.ส. ผนึกกำลังยกระดับบริการ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก 1 ปีผ่านมา กรุงไทย – ธ.ก.ส. จับมือยกระดับบริการการเงินและพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการ Sustainable Synergy สร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากผ่าน 5 โครงการ


12 คลิก

https://goo.re/ftCmU

https://goo.re/ftCmU/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares