ธุรกิจประกันชีวิต4 เดือน โต3.25%​ ยอดขายยูนิตลิงค์พุ่งกระฉูด

https://goo.re/ZAYLg

ธุรกิจประกันชีวอต 4 เดือนแรก ปี 2564 เบี้ยประกันภัยรับรวม 195,544.03 ล้านบาท โต 3.25% เป็นเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ 56,227.53 ล้านบาท โต 10.38% รับอานิสงส์ตลาดหุ้นสดใส ดันยอดขายยูนิตลิงค์พุ่ง 103% พร้อมปรับผลิตภัณฑ์และบริการรองรับการแพร่ระบาดโควิด-19

13
Clicks
13
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity