'ส.ส.เสรีรวมไทย'จี้ 'ประยุทธ์' แจงชาวบ้าน หลัง 'วัคซีนโควิด' ไม่พอฉีดตามยอดลงทะเบียน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นภาพร ถามภาวะผู้นำ 'นายกฯ' จี้ให้ชี้แจงกับชาวบ้าน หลังกระจายวัคซีนไปจังหวัดน้อยกว่ายอดลงทะเบียน ชี้อย่าโยนภาระให้ โรงพยาบาล


9 คลิก

https://goo.re/qIOCD

https://goo.re/qIOCD/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares