เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 'สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ' 8 เดือนผ่านมา กสศ. เดินหน้า Reskill – Upskill ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ผ่านทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างกระบวนการให้เกิดการยกระดับความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและศักยภาพของตนเอง


13 คลิก

https://goo.re/rhmyb

https://goo.re/rhmyb/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares