หอการค้าไทยเปิดครัว รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด-19

https://goo.re/2Y39W

หอการค้าไทย  ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิด “โครงการ ครัวหอการค้าไทย รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร” ตั้งครัวส่งอาหารสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ประจำหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุง ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนธ.ค.

24
Clicks
24
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity