กฟผ.จัดเวทีเสวนาออนไลน์ ปลุกจิตสำนึกคนไทยร่วมลงมือดูแลสิ่งแวดล้อม 1 ปีผ่านมา กฟผ. ระดมสมองกูรูรักษ์โลก ร่วมกู้วิกฤตโลกรวน ชวนคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างอากาศบริสุทธิ์ พร้อมเสนอให้องค์การต่างๆ วางกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน


4 คลิก

https://goo.re/xBG5W

https://goo.re/xBG5W/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares