สิ่งที่ไทยต้องระวัง!! หลังฉีด'วัคซีนโควิด-19'หมู่มาก 1 ปีผ่านมา 7 มิ.ย.2564 เป็นวันคิกออฟเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุม 70%ของประชากรในประเทศไทย หากฉีดได้ตามแผนภายในสิ้นปี 2564 คนไทยจะยังไม่สามารถ"ปลดหน้ากาก"ได้ เพราะยังมีโอกาสติดเชื้อได้ โดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์ที่ดื้อวัคซีน!!!


6 คลิก

https://goo.re/waC2W

https://goo.re/waC2W/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares