เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดรอยแผลเป็นประเทศ 12 เดือนผ่านมา วิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึ้นได้สร้างบาดแผลให้กับคนไทยและทุกภาคส่วน ซึ่งการฉัดวัคซีนที่กำลังปูพรมทั่วประเทศจะเป็นหนทางในการก้าวข้ามวิกฤติ ดังนั้นจำเป็นต้องส่งมอบวัคซีนตามแผนจนถึงสิ้นปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน


5 คลิก

https://goo.re/weNuv

https://goo.re/weNuv/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares