อังกฤษเรียกร้องจี-7 ร่วมฉีดวัคซีนคนทั่วโลกภายในปี 2565 1 ปีผ่านมา อังกฤษเรียกร้องจี-7 ร่วมฉีดวัคซีนคนทั่วโลกภายในปี 2565 ขณะจำนวนผู้ติดเชื้อในอังกฤษลดลงอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่เริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชน


7 คลิก

https://goo.re/GOcsK

https://goo.re/GOcsK/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares