ผู้นำไต้หวันเผย'ไทยเอาแอสตร้าฯไปใช้เองก่อน'

https://goo.re/zcBzB

ประธานาธิบดีไต้หวันเผย ไทยนำวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตได้ในประเทศมาใช้เองก่อน เพราะการระบาดรุนแรง

17
Clicks
17
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Somewhere from United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
1 month ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago