ป.ป.ช. ฟัน 'พ.ต.อ.สมพงศ์' สมัยนั่ง ผกก.สภ.ทุ่งสง ทุจริตเบี้ยเลี้ยง 'โควิด-19'  1 ปีผ่านมา ป.ป.ช. ชี้ คดีทุจริต เบี้ยเลี้ยง 'โควิด-19' ของ ' พ.ต.อ.สมพงศ์' สมัยนั่ง ผกก.สภ.ทุ่งสง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรามการทุจริต พ.ศ.2563 มาตรา 172


6 คลิก

https://goo.re/2k4f3

https://goo.re/2k4f3/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares