จาก ‘Data Privacy’ สู่ ‘Data Integrity’ ยุคแห่ง ‘เศรษฐกิจข้อมูล’ 1 ปีผ่านมา Data integrity ถือเป็นนิวนอร์มอลของภาคธุรกิจ เพราะทุกวันนี้ลูกค้าให้ความสำคัญเรื่องความเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยขอบเขตได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งมุมการนำไปใช้และการคุ้มครองข้อมูล


16 คลิก

https://goo.re/quKeN

https://goo.re/quKeN/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares