ส่องสถานการณ์ 'ขยะพลาสติก' ช่วง 'โควิด-19' กับความท้าทาย 'โรดแมพ' ปี 65

https://goo.re/XC39d

ปี 2565 ไทยวางแผนเพื่อเดินตามเป้า 'โรดแมพ' การจัดการ 'ขยะพลาสติก' โดยการลด เลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด และนำขยะพลาสติก 7 ชนิดมาใช้ใหม่ 50% กระทั่งเกิดวิกฤต 'โควิด-19' ขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นมาจนน่าตกใจ ขณะที่ปี 65 ใกล้เข้ามา

15
Clicks
15
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Somewhere from United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
1 month ago