ญี่ปุ่นให้สัตยาบัน'ความตกลงอาร์เซ็ป'เป็นประเทศที่สาม 1 ปีผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยในวันศุกร์ (25มิ.ย.)ว่า ญี่ปุ่นได้ให้สัตยาบันต่อความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว


15 คลิก

https://goo.re/DqbJF

https://goo.re/DqbJF/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares