SPF แจ้งผู้ถือหน่วยในการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุย ทางPre-EGMออนไลน์ 6ก.ค.นี้ 1 ปีผ่านมา กองทุนสนามบินสมุย เตรียมจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการประชุมจริง (Pre-EGM) ผ่านช่องทางออนไลน์ 6 ก.ค.นี้ ชี้แจ้งการเข้าทำธุรกรรมการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุยแก่ผู้ถือหน่วย ก่อนประชุมจริงในวันที่14ก.ค.นี้ จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ 14 ก.ค.นี้


15 คลิก

https://goo.re/4Y4ok

https://goo.re/4Y4ok/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares