พาณิชย์ลำพูน เร่งทำมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดสร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกร

https://goo.re/ReEdg

พาณิชย์ลำพูนจับมือศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ผลักดันการทำมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั่ว (รูดร่วง) ให้เป็นมาตรฐานตามกฎหมาย พร้อมลงพื้นที่ดูของจริง เพื่อดูแลเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายผลผลิตลำไย

15
Clicks
15
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity