ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน-ผู้ประเมินหลัก

https://goo.re/L9aZZ

ก.ล.ต. ออกประกาศการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และลดกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็น เพื่อลดภาระของภาคเอกชนตามโครงการ Regulatory Guillotine เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้

21
Clicks
21
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Inglewood, United States Linux Linux Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago

 United States Inglewood, United States Linux Linux Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago

 United States Inglewood, United States Linux Linux Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago

 United States Inglewood, United States Linux Linux Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago

 United States Somewhere from United States Linux Linux Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago

 United States Inglewood, United States Linux Linux Chrome Chrome Direct, email or others EN
7 months ago

 United States Inglewood, United States Linux Linux Chrome Chrome Direct, email or others EN
8 months ago