ส่องEEC…โอกาส-ท้าทาย ฐานยานยนต์ไฟฟ้าภูมิภาค

https://goo.re/uxIIc

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเติบโตไปอย่างรวดเร็ว ทั้งจากทัศนคติของผู้บริโภคที่เปิดรับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าแต่ก่อน ท่าทีของหลายประเทศที่เริ่มประกาศยกเลิกการขายยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE)

9
Clicks
9
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity