ส่องEEC…โอกาส-ท้าทาย ฐานยานยนต์ไฟฟ้าภูมิภาค 4 เดือนผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเติบโตไปอย่างรวดเร็ว ทั้งจากทัศนคติของผู้บริโภคที่เปิดรับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าแต่ก่อน ท่าทีของหลายประเทศที่เริ่มประกาศยกเลิกการขายยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE)


6 คลิก

https://goo.re/uxIIc

https://goo.re/uxIIc/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares