"ที่ดินคือชีวิต" สำรวจออกโฉนดที่ดิน 70 จังหวัด สร้างหลักประกันชีวิต 8 เดือนผ่านมา นิพนธ์ ประกาศ 70 จังหวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปี 65 เดินหน้าสร้างหลักประกันชีวิตให้ประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตอกย้ำนโยบาย "ที่ดินคือชีวิต"


11 คลิก

https://goo.re/IIngf

https://goo.re/IIngf/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares