รู้ทันการปลด "ศิลปินแห่งชาติ" 3 เดือนผ่านมา จากการที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมลับครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2554 ของ อ.สุชาติ สวัสดิศรี


9 คลิก

https://goo.re/jyHyP

https://goo.re/jyHyP/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares