ริชาร์ด เอส. ฟุลด์ ผู้ทำลาย Lehman Brothers สถาบันการเงินอายุ 158 ปี ลงในพริบตา

https://goo.re/WZS90

ราคาหุ้นถลาลงถึง 93% ในวันที่ 12 กันยายน 2008 หมดเวลาแล้วสำหรับ ริชาร์ด เอส. ฟุลด์ ในที่สุด Lehman Brothers ก็ล้มละลายในวันที่ 15 กันยายน 2008

23
Clicks
23
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
4 months ago