เปิดนวัตกรรม-แผนแก้ไขวิกฤติโลกร้อนอิสราเอล 1 เดือนผ่านมา เปิดนวัตกรรม-แผนแก้ไขวิกฤติโลกร้อนอิสราเอล และสำหรับบางประเทศรวมถึงประเทศไทย การนำนวัตกรรมของอิสราเอลมาใช้ ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ประชาชนก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยเช่นกัน"


10 คลิก

https://goo.re/XZgmt

https://goo.re/XZgmt/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares