ฝุ่นกลับมาแล้ว ..เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโควิด เสี่ยงสูง 1 เดือนผ่านมา ฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว ! และเป็นปัญหาที่เกิดทุกปี ดังนั้น รัฐบาลควรมีนโยบายแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นในระยะยาว โดยเฉพาะการสนับสนุนพลังงานสะอาด ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะที่ราคาไม่แพง !


9 คลิก

https://goo.re/UlMkx

https://goo.re/UlMkx/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares