บทบาทรัสเซียในอินโดแปซิฟิก (ตอน3) อาเซียน ไทย | เรือรบ เมืองมั่น

https://goo.re/ygXrU

รัสเซีย มีสถานภาพเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่ปี 2539 แต่ความสำเร็จของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเริ่มปรากฏหลังจากที่ Vladimir Putin ประกาศแถลงการณ์ความร่วมมือ Sochi Declaration ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ที่เมืองชายฝั่งทะเลดำเมื่อปี 2559

13
Clicks
13
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity