เชื้อกลายพันธุ์ ตัวแปรฟื้นเศรษฐกิจ 9 เดือนผ่านมา การที่กระทรวงการคลังมองเศรษฐกิจปี 2564 จะขยายตัวที่ 4% หรือการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มองการขยายตัวที่ 3.5-4.5% ก็มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้หากเกิดการระบาดระลอกใหม่


10 คลิก

https://goo.re/B0LRJ

https://goo.re/B0LRJ/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares