ที่ดินคือชีวิต "นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดินแก่ชาวจังหวัดพังงา 9 เดือนผ่านมา "นิพนธ์" ย้ำ ที่ดินคือชีวิต เพราะเป็นทั้ง ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และมรดกให้ลูกหลาน ก่อนมอบโฉนดที่ดิน 1,500 แปลง แก่ชาวจังหวัดพังงา สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ


7 คลิก

https://goo.re/wHPA0

https://goo.re/wHPA0/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares