เมื่อ "มนุษย์เงินเดือน" เสพติดงานยุ่ง เช็ค 6 สัญญาณอาการแบบไหนเข้าข่าย?

https://goo.re/vJcbM

คุณกำลังเสพติด "งานยุ่ง" อยู่หรือเปล่า? ชวน "มนุษย์เงินเดือน" รู้จักภาวะ Addicted to being busy พร้อมไขคำตอบในมุมจิตวิทยาว่าภาวะดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากอะไร และมีสัญญาณอาการแบบไหนที่เข้าข่าย

10
Clicks
10
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Somewhere from United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
1 month ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago