รายการคีย์การเปิดใช้งานทั่วไปของ Windows 10 ทุกรุ่นฟรี 2 เดือนผ่านมา ขณะติดตั้ง Windows 10 คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผลิตภัณฑ์หรือรหัสลิขสิทธิ์ มันจะเปิดใช้งานระบบ Windows 10 อย่างถาวรหรือชั่วคราวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปุ่ม ถ้าคุณทำไม่ได้


1 คลิก

https://goo.re/MH1vE

https://goo.re/MH1vE/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares