รู้ยัง ติดโควิด-19 รักษาตัวที่บ้าน เบิกค่าอาหารได้วันละ 400 บาท ทำอย่างไร 4 เดือนผ่านมา รู้ยัง ติดโควิด-19 รักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation สามารถเบิกค่าอาหารได้วันละ 400 บาท โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการเบิกค่าอาหาร


8 คลิก

https://goo.re/WYecq

https://goo.re/WYecq/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares