ส่องประสิทธิภาพ "ATK" ยี่ห้อไหนตรวจ "โอมิครอน" ได้ ติดแล้วทำอย่างไร 4 เดือนผ่านมา ดร.อนันต์ เผยผล การทดสอบ ATK 11 ยี่ห้อในประเทศไทย โดยใช้ปริมาณไวรัสที่เท่ากัน เปรียบเทียบกับชุดตรวจที่หาได้ 11 ยี่ห้อ ตรวจวัดพร้อมกันโดยใช้น้ำยาที่ได้มาจากชุดตรวจแต่ละชนิด พบ กลุ่ม A คือ มีความไวสูงตรวจได้ชัดเจนดีมาก 2 ยี่ห้อ


3 คลิก

https://goo.re/SaXQL

https://goo.re/SaXQL/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares