แก้ปัญหา error 0x0000011b ใน Windows 10 เพิ่มเครื่องปริ้นที่แชร์ไม่ได้ 6 เดือนผ่านมา จากปัญหาการแอดเครื่องปริ้นที่แชร์ใน Windows 10 แล้วขึ้น Error Code 0x0000011b ปัญหานี้เกิดตอนที่จะเพิ่มเครื่อปริ้นที่แชร์ไว้ในวงแลน แล้วขึ้นข้อความผิดพลาด


10 คลิก

https://goo.re/RDVUV

https://goo.re/RDVUV/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares