รัฐจัดการบำนาญสูงวัยต้องไม่กระทบวินัยการคลัง 4 เดือนผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่ปีนี้ การจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ จึงกลายเป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงจากทุกภาคส่วนเนื่องจากภาพใหญ่ของระบบบำนาญไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานอาชีพ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน


12 คลิก

https://goo.re/99PQU

https://goo.re/99PQU/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares