“ค้าชายแดน- ผ่านแดน” เดือน ม.ค.โต9.49%

https://goo.re/t15z0

“ค้าชายแดน- ผ่านแดน” เดือน ม.ค.โต9.49% เฉพาะส่งออก เพิ่มขึ้น 4.53% ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของคู่ค้า เงินบาทอ่อน ความต้องการสินค้าไทยสูงอย่างต่อเนื่อง

11
Clicks
11
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity