สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอมสื่อไทยแก้ปัญหาข่าวปลอม 4 เดือนผ่านมา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เปิดตัวโครงการ Stop Fake, Spread Facts จัดเสวนาหาทางออกหยุดการนำเสนอข่าวปลอม ชี้เฟคนิวส์แก้ไม่ได้ อย่างน้อยต้องมีภูมิคุ้มกัน


11 คลิก

https://goo.re/9tdqn

https://goo.re/9tdqn/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares