ข่าวบิดเบือน!! 15 ประเทศเปิดให้เที่ยว โดยไม่ต้องกักตัว -ไม่ต้องสวมแมสก์ -ไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิด

https://goo.re/cCNxA

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงประเด็นเรื่อง15 ประเทศเปิดให้เที่ยว โดยไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องสวมแมสก์ และไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิด 19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล

15
Clicks
15
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Somewhere from United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
1 month ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago