ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานตะกร้าสิ่งของเยี่ยมครอบครัว อส.ทพ.เหยื่อไฟใต้

https://goo.re/jox7h

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานจิโรจ

14
Clicks
14
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity