เกาหลีใต้มีมติผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างคุมโควิดเพิ่มอีก 2 สัปดาห์ 2 เดือนผ่านมา เกาหลีใต้มีมติผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มเติมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เนื่องจากมาตรการที่เข้มงวดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย โดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเกาหลีใต้ระบุว่า แนวปฏิบ


16 คลิก

https://goo.re/c2Qtl

https://goo.re/c2Qtl/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares