เกาหลีใต้มีมติผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างคุมโควิดเพิ่มอีก 2 สัปดาห์

https://goo.re/c2Qtl

เกาหลีใต้มีมติผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มเติมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เนื่องจากมาตรการที่เข้มงวดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย โดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเกาหลีใต้ระบุว่า แนวปฏิบ

19
Clicks
19
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
2 weeks ago