ความผันผวนที่รออยู่ในตลาดตราสารหนี้ กับโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ของพันธบัตรรัสเซีย 3 เดือนผ่านมา การผิดนัดชำระหนี้ของรัสเซียนับเป็นความเสี่ยงสำคัญอีกอย่างที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะพันธบัตรที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ โดยหลักจากการประกาศใช้กำลังทหารกับยูเครน รัสเซียมีกำหนดการชำระดอกเบี้ยจำนวน 117 ล้านดอลลาร์ สรอ. ให้กับนักลงทุนในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่ง ณ ขณะนั้นไม่มีใครแน่ใจว่ารัสเซียจะชำระดอกเบี้ยหรือไม่ และมาตรการคว่ำบาทต่างๆ


12 คลิก

https://goo.re/GMFZ9

https://goo.re/GMFZ9/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares