ความผันผวนที่รออยู่ในตลาดตราสารหนี้ กับโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ของพันธบัตรรัสเซีย

https://goo.re/GMFZ9

การผิดนัดชำระหนี้ของรัสเซียนับเป็นความเสี่ยงสำคัญอีกอย่างที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะพันธบัตรที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ โดยหลักจากการประกาศใช้กำลังทหารกับยูเครน รัสเซียมีกำหนดการชำระดอกเบี้ยจำนวน 117 ล้านดอลลาร์ สรอ. ให้กับนักลงทุนในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่ง ณ ขณะนั้นไม่มีใครแน่ใจว่ารัสเซียจะชำระดอกเบี้ยหรือไม่ และมาตรการคว่ำบาทต่างๆ

15
Clicks
15
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
1 month ago