10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด

https://goo.re/wwOls

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานข้อมูลจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่มากที่สุด 10 อันดับแรก มีรายละเอียดดังนี้ 1.กรุงเทพมหานคร 3,722 ราย2.นครศรีธรรมราช 1,746 ราย3.ชลบุรี 1,341 ราย4.สมุทรปราการ 920 ราย5.สงขลา 861

16
Clicks
16
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
4 months ago