สตูลประชุมแนวทางรับนักท่องเที่ยว ก่อนเปิดพรมแดนวังประจัน 1 เม.ย.นี้ 3 เดือนผ่านมา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยว (ทางบก) จังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการเปิดด่านพรมแดนวังประจัน


4 คลิก

https://goo.re/zOgEF

https://goo.re/zOgEF/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares