การใช้กลิ่นตัดสินโรค | วรากรณ์ สามโกเศศ 5 เดือนผ่านมา “สิ่งใดที่ไม่เคยเห็น มิได้หมายความว่าไม่มีหาก แต่ว่ายังมิได้ปรากฏเท่านั้น และปรากฏการณ์บางอย่างที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ เพียงแต่ยังไม่มีโอกาสอันเหมาะที่จะเกิดเท่านั้น” ข้อสังเกตนี้รู้จักกันในนามของ “หงส์ดำ” หรือ Black Swan


15 คลิก

https://goo.re/9U4Eu

https://goo.re/9U4Eu/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares