ไทยคู่ฟ้าแจ้งข่าวดี! ไทยได้สิทธิผลิตยา"ฟาวิพิราเวียร์"แล้ว | เดลินิวส์

https://goo.re/cxsH7

ไทยคู่ฟ้าโพสต์แจ้งข่าวดี ไทยได้รับสิทธิผลิตยา'ฟาวิพิราเวียร์'รักษาโควิด-19 แล้ว ประสานสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิต 5 แหล่ง

21
Clicks
18
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 weeks ago

 United States Somewhere from United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
5 months ago