บอร์ดอวกาศเคาะ 'เอ็นที' ได้สิทธิ์บริหารดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัมปทาน 1 ปีผ่านมา  คกก.อวกาศแห่งชาติ เห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติได้สิทธิ์บริหารดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน พร้อมติดตามแผนส่งดาวเทียม มุ่งพัฒนา เศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง มุ่งประโยชน์สาธารณะอย่างทั่วถึง


12 คลิก

https://goo.re/F4ObH

https://goo.re/F4ObH/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares