'อุตุ'ชี้ทั่วไทยฟ้าคะนอง-ลมกระโชก กทม.ฝนตกร้อยละ30 | เดลินิวส์

https://goo.re/eu9QJ

ชี้ประเทศไทยร้อนตอนกลางวัน แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองทั่ว ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

12
Clicks
10
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity